OKAreal v zastúpení majiteľa ponúka na predaj polyfunkčnú budovu v Piešťanoch. Objekt bytového domu sa nachádza v Piešťanoch na ulici Dopravná – Vrbovská v zastavanom území mesta – v jeho intraviláne. V súčasnosti prebieha schvaľovanie doplnkov Územného plánu mesta Piešťany, podľa ktorého sú pôvodné plochy dopravnej infraštruktúry zmenené na plochy všeobecného bývania. Tieto sú prednostne […]