NA PREDAJ POLYFUNKČNÁ BUDOVA V PIEŠŤANOCH

  • Property ID: 2468
  • Date added: 12/02/23
  • Kraj: Trnavsky kraj
  • Okres: Piešťany
  • Obec: Piešťany
  • Kategória: Polyfunkčná budova
  • Podlahová plocha: 1818

Description

OKAreal v zastúpení majiteľa ponúka na predaj polyfunkčnú budovu v Piešťanoch.

Objekt bytového domu sa nachádza v Piešťanoch na ulici Dopravná – Vrbovská v zastavanom území mesta – v jeho intraviláne.
V súčasnosti prebieha schvaľovanie doplnkov Územného plánu mesta Piešťany, podľa ktorého sú pôvodné plochy dopravnej infraštruktúry
zmenené na plochy všeobecného bývania. Tieto sú prednostne určené pre bývanie v bytových domoch resp. obytných budovách s
možnosťou umiestnenia občianskej vybavenosti a podnikateľských aktivít. Výškové zónovanie stavieb je stanovené na max. 4 nadzemné
podlažia.
Pôvodný 3-podlažný objekt slúžil pre administratívne účely.

Po reprofilizácii objektu vznikne 3-podlažný chodbový bytový dom s 28 bytovými jednotkami v kategórii 1-2 izbových bytov. Bytový dom
bude vybavený osobným výťahom a vlastnou kotolňou. Nevyhnutnou súčasťou sú doplnkové priestory pre bicykle, kočíky a pivničné kóje.
Strecha bytového domu je navrhnutá v zmysle súčasných požiadaviek na ekológiu ako extenzívna zelená strecha. Obdobne voľné
nezastavané nespevnené plochy budú určené na nové sadové úpravy. Dopravné napojenie a prístup na pozemok sú z existujúcich miestnych
komunikácií -Vrbovskej cesty /prioritne/ a Dopravnej ulice. Pre potreby statickej dopravy sú navrhnuté nové spevnené plochy v predpolí
objektu zo severozápadnej a juhovýchodnej strany v počte 31 stojísk.

Objekt bude napojený novými prípojkami na inžinierske siete – vodu, kanalizáciu, plyn, NN rozvody a rozvody slaboprúdu. Zmenou využitia
administratívneho objektu na bytový dom nedôjde k negatívnym zásahom do kvality životného prostredia v lokalite.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme v našej realitnej kancelárií.

Ak Vás tato ponuka zaujala, rada Vás prevediem obhliadkou 🙂

Text, fotografie a videá sú majetkom realitnej kancelárie OKAreal. Za ich nepovolené šírenie, kopírovanie, upravovanie si vyhradzujeme právo na finančné odškodnenie.

 

This style property is located in is currently and has been listed on OKAreal - Váš šťastný domov.... This property is listed at 790 000 €. It has bedrooms, bathrooms, and is . The property was built in year.